Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals veiligheid op en rond de school, verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De MR kan uw belangen behartigen! Neem daarom gerust contact op met één van onderstaande leden wanneer u een luisterend oor zoekt: mr@windwijzer-almere.nl
Bij ons op school zitten de volgende mensen in de MR:

  • Kim Ignatius – MR oudergeleding
  • Renate Oord – MR oudergeleding
  • Mark van Deudekom – MR oudergeleding
  • Anne de Vries – MR personeelsgeleding
  • Nathanja van Wijhe – MR personeelsgeleding
  • Nienke Maas – MR personeelsgeleding

De directie is geen officieel lid van de MR, maar wel aanwezig bij een groot gedeelte van de MR-vergaderingen om zaken toe te lichten of te verduidelijken.