Op 5 oktober hebben veel leerkrachten en ondersteunende teamleden in het primair onderwijs gestaakt. De Windwijzer kon die dag open blijven en we hebben toen een circusdag georganiseerd voor alle kinderen. Met deze dag wilden we echter wel een signaal afgeven:

“We hebben een prachtig vak, zetten ons met hart en ziel in voor de kinderen, voelen ons soms een volleerde circusartiest , om alle ballen in de lucht te houden. We zien en voelen dat het werk regelmatig veel van ons vraagt en vergt, dus laten we ervoor zorgen dat het imago van het vak verbetert, dat er voldoende leerkrachten beschikbaar blijven en dat er nagedacht wordt wat er met extra financiële middelen bereikt kan worden!”

De regering is na 5 oktober voor een klein deel ingegaan op de eisen gesteld door de vakbonden. Maar al snel werd duidelijk dat de staking geen ingrijpende gevolgen heeft gehad op het regeringsbeleid. Het lijkt erop dat het signaal niet voldoende is overgekomen. De bonden zullen daarom hun acties verscherpen en een volgende stakingsdag afkondigen. Deze staat gepland op dinsdag 12 december 2017.

Het standpunt van het bestuur van Stichting Prisma is onveranderd: het staat achter de acties om een gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. De staking is er op gericht om extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. In het verlengde daarvan hoopt men dat meer jonge mensen voor het beroep van leerkracht zullen kiezen, zodat het lerarentekort kan worden afgewend. Meer informatie over de staking kunt u vinden op: https://www.pofront.nl.

Staken is een individueel recht en 75% van de leerkrachten van De Windwijzer gaan van hun stakingsrecht gebruikmaken. Zij zullen op 12 december dan ook geen les geven. Wij kunnen De Windwijzer dan niet openhouden. Inmiddels hebben de vakbonden een stakingsdag afgekondigd. Dit betekent dat De Windwijzer op dinsdag 12 december gesloten zal zijn. Dit besluit is besproken met onze MR.

Op vrijdag 1 december heeft u hier al een brief over ontvangen, zodat u in de gelegenheid was om tijdig opvang te organiseren voor uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u daar in bent geslaagd.

Wij vragen uw begrip voor deze stakingsdag, die als doel heeft de toekomst van het basisonderwijs zeker te stellen en verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Tags: