Komt u ook? Wij ontmoeten u graag!

Op dinsdagavond 10 oktober organiseren wij als school van 19.00uur tot 21.00uur een ontmoetingsavond/informatiemarkt voor alle ouders en andere betrokkenen van de school. Het doel van de avond staat in het teken van de aftrap van het schooljaar, (nader) kennis maken, informeel samen zijn, informatie geven/delen en gezellig samenzijn.
De locatie is op Het Kraaiennest 4, in de school. Door de school heen worden er diverse kraampjes/stands ingericht met voor u als ouders nuttige informatie. Tevens vindt u in de groep van uw kind informatie over de lesmethodes. Ook het Voortgezet Onderwijs zal aanwezig zijn met een stand. Daarnaast hebben ook al andere partijen, zoals Bijzonder Jij hun aanwezigheid toegezegd. Wij nodigen u daarom ook van harte uit voor deze avond. Uw kinderen zijn welkom als u en zij dat leuk vinden. Houd u rekening met het doel en functie van de avond? U kunt dan zelf de afweging maken of u uw kinderen meeneemt.

Tags: