Agenda juni 2020

Hieronder vindt u de agenda van juni 2020:

Maandag 8 juni
School volledig open volgens regulier lesrooster
Maandag 8 juni
Studiedag vervalt = gewone lesdag
Vrijdag 12 juni
Kennismakingsochtend nieuwe ouders
Vrijdagmiddag 12 juni
Margemiddag groep 2 = 12.00u uit
Maandag 15 juni
Schoolfotograaf groep 1 t/m 8
Vrijdag 26 juni
Windwijzerjournaal juli verschijnt
Maandag 29 juni
Wisselmiddag vanaf 13.30u; voor groep 1 t/m 7 en nieuwe leerlingen
Groep 8 naar VO
Donderdag 2 juli
Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 3 juli
Groep 8 vrij
12.00u; groep 1 t/m 7 vakantie
Maandag 17 augustus
Start schooljaar 2020-2021

Tags: