De Windwijzer blijft open op donderdag 5 oktober!

Landelijke staking
Zoals u wellicht weet is er op 5 oktober aanstaande een landelijke staking aangekondigd in het basisonderwijs. De staking wordt door de onderwijsbonden en de PO raad ondersteund.
Ook het bestuur van onze scholen, stichting Prisma, staat achter de acties om een gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. De staking is er op gericht om extra geld vrij te maken voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

In het verlengde daarvan hoopt men dat meer jonge mensen voor het beroep van leerkracht zullen kiezen, zodat het lerarentekort kan worden afgewend. Meer informatie over de staking kunt u vinden op: https://www.pofront.nl of in de eerder door ons verstuurde brief van 16 juni jl.

Staken op de Windwijzer
We hebben wederom over het bovenstaande als team met elkaar gesproken. Staken is een persoonlijk recht in Nederland en daarom mocht iedere leerkracht voor zichzelf besluiten om wel of niet te gaan staken. Voor een aantal collega’s was het direct een duidelijke ja, voor een aantal collega’s was het direct een duidelijke nee en er waren ook een paar collega’s die lang hebben getwijfeld. De twijfel zat dan voornamelijk in de vraag of staken het juiste middel is om een bepaald signaal af te geven……

Vanuit dat gegeven zijn we verder gaan denken en een krantenartikel in Trouw (5-8-2017) heeft geleid tot het uiteindelijke besluit om open te blijven. In het artikel wordt ons werk vergeleken met dat van “een volleerde circusartiest die alle ballen hoog moet houden, balanceert op werk waar kinderen leren én resultaten omhoog moeten, als acrobaat slingert van lesgeven van verschillende vakken naar taken buiten de school en terugzwaait naar een oudergesprek, maar ook als clown de gezellige sfeer in een groep teweeg kan brengen en daardoor een vertrouwensrelatie kan opbouwen. Een circusartiest die ook nog eens buiten het circus door moet werken. Een geweldige, afwisselende baan, maar ook verantwoordelijk, waarin de liefde en passie voor kinderen voorop moeten staan.”

5 oktober 2017: Een circusdag voor de kinderen van de Windwijzer
En deze geweldige metafoor (vergelijking) grijpen wij aan om op 5 oktober voor de leerlingen van De Windwijzer een echte circusdag te organiseren. Dit doen we met behulp van het bedrijf Schoolcircus. (www.schoolcircus.nl).

Wij willen wél een signaal afgeven
Graag willen wij u wel meegeven dat we de stakende collega’s steunen, de zorgen delen die momenteel spelen in onderwijsland én dat we heel graag een signaal willen afgeven aan een ieder die het maar horen wil:

“We hebben een prachtig vak, zetten ons met hart en ziel in voor de kinderen, voelen ons soms een volleerde circusartiest, zien en voelen dat het werk regelmatig veel van ons vraagt en vergt, dus laten we ervoor zorgen dat het imago van het vak verbetert, dat er voldoende leerkrachten beschikbaar blijven en dat er nagedacht wordt wat er met extra financiële middelen bereikt kan worden!”

We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Niet alle collega’s zijn op 5 oktober aanwezig op school. Er zijn er ook een aantal die naar Den Haag afreizen om daar hun signaal af te geven en dat mag! Dat betekent dat we op 5 oktober extra handen nodig hebben en daarom doe ik een dringend beroep op u als ouder: Wie wil ons helpen op 5 oktober? U kunt zich melden bij ondergetekende. We zijn op zoek naar 15 ouders, dan zal de dag zeker een groot succes worden!

De exacte invulling van de dag moet nog worden bepaald, houd er rekening mee dat alle kinderen die dag op school eten (u hoeft niet aan of af te melden voor Kinderstralen) en om 14.30uur vrij zijn. Wij zullen Small Society en de Buurvrouw informeren. Mocht u gebruik maken van een andere BSO/opvang, dan verzoeken wij u hen zelf te informeren. De eindvoorstelling van het circus is voor iedereen toegankelijk. U (en opa’s en oma’s, tantes en ooms, buurvrouwen en buurmannen…) bent dan ook vanaf 13.30uur van harte welkom in de gymzaal aan Het Kraaiennest.

Wij vragen uw enthousiaste reacties op ons initiatief van een heuse circusdag! En wij vragen uw begrip voor de collega’s die op 5 oktober niet aanwezig zijn en echt het werk voor een dag neerleggen!

Mocht u vragen of suggesties hebben of nog liever willen helpen…… Kom langs!

Met vriendelijke groet,

Esther van Wageningen
Directie De Windwijzer

P.S. de kosten van de circusdag zullen volledig worden betaald door school. U begrijpt dat we hier niet op gerekend hadden met het opmaken van de begroting. Daarom mag u –geheel vrijblijvend en vrijwillig- een gift geven. Op 5 oktober zal er dan ook een bus bij de ingang staan, waarin u uw vrijwillige bijdrage mag deponeren.

Tags: