Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals veiligheid op en rond de school, verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De MR kan uw belangen behartigen! Neem daarom gerust contact op met één van onderstaande leden wanneer u een luisterend oor zoekt: mr@windwijzer-almere.nl

De leden van de MR staan vermeld in de schoolgids.

De directie is geen officieel lid van de MR, maar wel aanwezig bij een groot gedeelte van de MR-vergaderingen om zaken toe te lichten of te verduidelijken.