Vrijwillige ouderbijdrage

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan het Sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten, schoolreisje, excursies en bepaalde onderwijsmiddelen.
Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 52,50 per kind. Als uw kind na 1 november op school komt betaalt u een deel van het jaarbedrag, namelijk € 40,- en voor ieder kind dat start vanaf januari € 26,-. Met uitzondering van het kampgeld voor groep 7 en 8 is dit een all-in bedrag. Gaandeweg het jaar krijgt u dus geen andere verzoeken tot betaling voor bovengenoemde activiteiten. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar een betalingsbrief van de penningmeester oudergelden. In onze schoolgids kunt u lezen wie deze persoon is. Hieronder vindt u het financiële jaarverslag van het afgelopen jaar en de begroting voor lopende schooljaar. Deze beide stukken zijn gezien en goedgekeurd door de mr van De Windwijzer.

sint

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 52,50 per kind.

Downloads

Brief ouderbijdrage 2017-2018

Financiële overzicht van de ouderbijdragen schooljaar 2016-2017

MR begroting 2017-2018