Rapportgesprekken

Op de Windwijzer zijn wij trots op onze Dalton waarden. Een van de belangrijkste waarden van het Dalton onderwijs is het leren reflecteren op je eigen leren. Niet alleen binnen het Dalton onderwijs is dit een belangrijk gegeven. In de hedendaagse maatschappij staat levenslang leren steeds meer centraal. Aangezien kennis snel veroudert, zijn flexibiliteit en constante ontwikkeling vereisten.

Dit ziet u in ons onderwijs terug door het stellen van doelen aan het begin van het schooljaar tijdens de huisbezoeken, het werken vanuit onderzoeksvragen en het kind inzicht geven in de eigen vaardigheidsgroei.

Hierdoor kan het kind in de toekomst zijn eigen ontwikkeling beter aansturen en wordt levenslang leren gestimuleerd. Het is bewezen dat wanneer kinderen van jongs af aan op authentieke wijze leren, zij zichzelf later beter aansturen om te blijven leren.

Ons huidige rapport is een prachtig document waarin de ontwikkeling duidelijk wordt beschreven door de leerkracht. Echter ontbrak de zienswijze van onze leerlingen nog in het rapport, waardoor het weinig authentiek was voor de leerling. Daarom voegen wij vanaf heden een blad toe met een foto van een moment waar het kind het meeste trots op is. U ontvangt dit blad tijdens het rapportgesprek van uw kind. Uw kind zal u tijdens het rapportgesprek uitleggen waarom het moment van de foto voor hem/haar zo dierbaar is en wat dit heeft betekent voor de eigen ontwikkeling.
Wij verwachten dat de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 bij het gesprek aanwezig zijn. Voor de leerlingen uit de groepen 1/2 is de aanwezigheid facultatief, maar zeer gewenst. Mocht het om organisatorische redenen niet mogelijk zijn om uw kind mee te nemen naar het gesprek dan vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om woensdag 27 februari uw kind tussen 8.30-9.30u te brengen, i.v.m. de avond gesprekken op dinsdag 26 februari.

Op donderdag 14 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. U kunt zich voor de gesprekken intekenen vanaf 11 februari om 09.00u. De lijsten sluiten vrijdag 15 februari om 17.00u. Wanneer u zich niet heeft ingetekend kan er geen gesprek plaats vinden. Wilt u er zelf op letten dat er voldoende tijd is tussen de gesprekken van uw kinderen? Bij voorbaat dank.

Aangezien de aanmelding voor de VO scholen voor 1 maart gedaan moet zijn, worden de gesprekken voor groep 8 in de week van 4 februari gehouden. U heeft zich hier al voor op kunnen geven. Bij deze gesprekken is iemand vanuit het MT aanwezig.

Wij hopen hele mooie gesprekken met u en uw kind te mogen voeren.

P.s. In de groepen 1/2a en 7b zullen de avond gesprekken op maandagavond 25 februari plaats vinden i.v.m. de studieavonden van de betreffende collega’s.

Tags: