De School

De Stichting

Onze school valt onder Stichting Prisma Almere. Stichting Prisma is een actieve en ondernemende stichting die het Protestants Christelijke en Oecumenische Onderwijs in Almere verzorgt.
Inmiddels behoren 17 basisscholen tot deze stichting, waaronder ook een school voor speciaal basisonderwijs.
Ongeveer 500 enthousiaste medewerkers verzorgen dagelijks onderwijs aan ruim 5000 leerlingen in Almere waarbij het onderwijs geïnspireerd is vanuit de christelijke traditie. U kunt op de website van Stichting Prisma meer informatie vinden: www.prisma-almere.nl.

Geschiedenis van De Windwijzer

Onze school is in 2004 gestart in de wijk Noorderplassen als dependance van de Omnibus Literatuurwijk. Destijds droeg de school dan ook de naam Omnibus Noorderplassen.
Vanaf het begin is er al rekening gehouden met een eventuele verzelfstandiging van de school. De school is begonnen met ongeveer 10 leerlingen in een toen nog startende nieuwbouwwijk. Al snel werd de wijk groter en kreeg de school meer leerlingen.
In 2007 zijn de eerste stappen gezet tot verzelfstandiging van de Omnibus Noorderplassen.
Dit traject, onder de naam Trossen Los, heeft er toe geresulteerd dat vanaf 1 augustus 2008 de Omnibus Noorderplassen volledig los gekomen is van de Omnibus Literatuurwijk. De school heeft vanaf dat moment haar eigen koers uitgezet, een eigen directie gekregen en draagt vanaf september 2009 een nieuwe naam: De Windwijzer.

Onze schoolgebouwen

Onze school heeft twee locaties die op een afstand van 100 meter van elkaar gevestigd zijn in de nieuwe wijk Noorderplassen – West. De hoofdlocatie, bestaande uit 10 lokalen en onze kantoren zijn gevestigd in het gebouw aan Het Kraaiennest. Het gebouw ligt centraal in de wijk. Het gebouw beschikt over een moderne gymzaal welke binnendoor te bereiken is. Sinds april 2011 beschikken wij over 10 extra leslokalen in het gloednieuwe schoolgebouw aan Het Razeil, 100 meter verwijderd van de hoofdlocatie. Dit moderne schoolgebouw fungeert als buffer voor beide basisscholen in de Noorderplassen.
We gebruiken aan Het Razeil enkele lokalen.