Identiteit

Onze school is een Oecumenische school. Wij streven naar eenheid binnen het christelijk geloof.
Op De Windwijzer beleven we het geloof met elkaar door in gesprek met elkaar te gaan en te blijven. We willen het geloof niet opleggen bij kinderen door allerlei regels en tradities.
Wel verwachten wij dat de kinderen meedoen aan de dagelijkse rituelen, zoals de gebruiken in de ochtendkring. De bijbel is voor ons de leidraad van waaruit wij onze identiteit vormgeven.
Wij kennen een open aannamebeleid en daarom is iedereen, ongeacht achtergrond en cultuur, welkom bij ons op school.
Wij hebben respect voor andere geloofsovertuigingen en opvattingen. Deze worden ook met onze kinderen besproken, zodat zij op jonge leeftijd al kennis maken met de verschillen in de maatschappij.

De feesten vanuit andere religies worden niet gezamenlijk gevierd. Wij vragen van ouders en kinderen dat zij onze identiteit respecteren en meedoen met de activiteiten die wij als school vanuit onze identiteit organiseren.

P1140086