Schoolplan 2015-2019

Dit schoolplan is tot stand gekomen met behulp van medewerkers uit diverse geledingen van de organisatie. Het plan is op onderdelen voorgelegd aan een aantal belangrijke partners. Input voor dit plan is dan ook geleverd door het team, het MT en de MR tijdens diverse bijeenkomsten en gespreksmomenten in het afgelopen schooljaar.

De uitgangspunten van stichting Prisma en speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn vertaald naar concrete doelstellingen voor de Windwijzer: Wat wil de Windwijzer in 2019 bereikt hebben? De richtinggevende uitspraken betreffen de gebieden onderwijs, identiteit, personeelsbeleid, professionalisering en partnerschap.

Via onderstaande link kunt u het schoolplan 2015 – 2019 openen.

schoolplan

Schoolplan 2015 – 2019