Schooltijden

Tijdelijk rooster i.v.m. Corona

We bieden alle leerlingen onderwijs op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.10-14.15u met verschillende begin- en eindtijden per groep. Op de woensdag van 08.10-12.30u. De kleutergroepen zijn op de vrijdag om 12.00u uit.

Binnenkomst, ophalen en looproutes door school.

Groep 1/2 Groep 3 en 3/4 Groep 4, 5, 6, 7 Groepen 8
Lopen zelfstandig naar binnen via de schuurdeur op de volgende tijden:
1/2a – 8.10 uur
1/2b – 8.15 uur
1/2c – 8.20 uur
Instroomgroep – 8.25 uur
Lopen zelfstandig naar binnen via de zijdeur van de peuterspeelzaal op de volgende tijden:
3 – 8.10 uur
3/4 – 8.15 uur
Lopen via de hoofdingang zelfstandig naar hun lokaal op de volgende tijden:
4 – 8.10 uur
5 – 8.15 uur
6 – 8.20 uur
7 – 8.25 uur
Zij parkeren de fietsen aan het Razeil. Lopen zelfstandig naar hun lokaal via de zijdeur op de volgende tijden:
8a – 8.20 uur
8b – 8.25 uur
Verzamelen op het basketbalplein bij de juf en lopen zelfstandig één voor één naar de ouder toe op de volgende tijden:

Ma, di, do
1/2a – 14.00 uur
1/2b – 14.05 uur
1/2c – 14.10 uur
Instroomgroep – 14.15 uur

Woe
1/2a – 12.15 uur
1/2b – 12.20 uur
1/2c – 12.25 uur
Instroomgroep – 12.30 uur

Let op: op de vrijdag verzamelen de kleutergroepen op de grasstrook naast de peuterspeelzaal en lopen zelfstandig één voor één naar de ouder toe op de volgende tijden:

Vrij
1/2a – 11.50 uur
1/2b – 11.55 uur
1/2c – 12.00 uur
Instroomgroep – 12.05 uur

Verzamelen op de grasstrook naast de peuterspeelzaal en lopen zelfstandig één voor één naar de ouders toe op de volgende tijden:

Ma, di, do, vrij
3 – 14.00 uur
3/4 – 14.05 uur

Woe
3 – 12.15 uur
3/4 – 12.20 uur

Deze groepen verzamelen op het schoolplein en lopen zelfstandig naar huis/ouders op de volgende tijden:

Ma, di, do, vrij
4 – 14.00 uur
5 – 14.05 uur
6 – 14.10 uur
7 – 14.15 uur

Woe
4 – 12.15 uur
5 – 12.20 uur
6 – 12.25 uur
7 – 12.30 uur

De groepen acht nemen afscheid in de klas en verlaten het gebouw en speelplein z.s.m. op de volgende tijden:

Ma, di, do, vrij
8a – 14.10 uur
8b – 14.15 uur

Woe
8a – 12.25
8b – 12.30

 

1. Er zullen duidelijke Windwijzer/Ontdekking routes worden gemaakt. Waarbij er een duidelijke scheidingslijn in looproutes is tussen de beide scholen. Zie protocol.
2. Het kind wordt door maximaal één ouder per kind naar school gebracht en/of gehaald.
3. Wij verzoeken ouders een mondkapje te dragen bij het halen en brengen van hun kind.
4. Alle leerlingen gaan op hun eigen groepstijd zelfstandig naar binnen, het is niet mogelijk om later zelfstandig naar binnen te lopen.
5. Er is een wachtplek op het schoolplein voor broertjes en zusjes die later naar binnen mogen.
6. De groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis.
7. Na school gaat iedereen direct naar huis. BSO is alleen beschikbaar op basis van noodopvang. Dit regelen ouders zelf met hun eigen BSO.

Afwezigheid melden

Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, bijvoorbeeld door ziekte of doktersbezoek, wilt u dit persoonlijk aan ons melden? Telefonisch kan dat tussen 08:00 uur en 08:30 uur. U kunt ook altijd een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat. U kunt uw kind ook ziek melden door een berichtje te sturen via Parro. Via de mail een ziekmelding doorgeven is niet toegestaan. Denk u ook aan de afmelding bij de TSO en BSO?