Talentgericht onderwijs

Ieder kind is uniek en moet leren te vertrouwen in eigen kunnen! Het is daarom belangrijk om het kind positieve leerervaringen te laten opdoen, interesses te prikkelen en talenten van kinderen de kans en ruimte te geven om zich verder te ontplooien. Op de Windwijzer geven wij hier vorm aan door:

  • kinderen groepsdoorbroken te laten samenwerken;
  • wereldoriënterende vakken a.d.h.v. thema’s aan te bieden;
  • stimuleren, inzetten en gebruik maken van creatieve en expressieve talenten van leerlingen;
  • kinderen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces.