Visie en Missie

Waar De Windwijzer voor staat

Missie van de school

De Windwijzer staat voor de doelstelling om samen uniek te zijn. Ons streven is om binnen onze school de drijfveren van onze organisatie doorslaggevend te laten zijn om zodoende duurzaam succes te genereren. Ons onderwijs vindt zijn inspiratie in de christelijke traditie. Als team van de Windwijzer hebben wij oog voor de ander, laten wij een ieder in zijn waarde en zijn wij op een open en positieve manier betrokken bij elkaar. Goed onderwijs kan pas gestalte krijgen zodra een kind zich veilig, vertrouwd en erkend voelt. Dit is de basis, het fundament en het waarom van het onderwijs op de Windwijzer en hierin investeren wij als team van de Windwijzer.

Het personeel verzorgt daarom uitdagend en kwalitatief goed primair onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen van waaruit zij goed toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Met alles wat we doen streven wij optimale onderwijsresultaten na en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Je mag zijn wie je bent, maar we hebben elkaar ook nodig om tot een hoger doel te komen.
Aan deze missie liggen een aantal kernwaarden ten grondslag:

  • Openheid en betrokkenheid
  • Respect en vertrouwen
  • Kansrijk en betekenisvol
  • Inspireren en uitdagen

tekenen-2

Visie van de school

De missie van de school geven wij vorm door te werken vanuit een Oecumenische identiteit, door het in zetten van de daltonprincipes en door ons onderwijs aan te laten sluiten bij de 21 eeuwse vaardigheden, de talenten en interesses van onze leerlingen. We streven er naar om te werken vanuit doorlopende leerlijnen en een curriculum, waarbij de methodes op de Windwijzer een middel zijn om goed onderwijs vorm te geven. Wij werken op de Windwijzer met kwalitatief goede methodes die allemaal voldoen aan de kerndoelen zoals die opgesteld zijn door het ministerie van OC&W en de inspectie van het onderwijs. Via de directie is een overzicht verkrijgbaar van deze methodes.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons schoolplan 2015-2019.