Sinterklaasviering 5 december

Dit jaar zijn wij weer in de bijzondere positie dat we Sinterklaas mogen ontvangen bij ons op
school. U kunt uw kind(eren) gewoon om 8.20 uur (Razeil 8.15 uur) naar school brengen waar
de leerkracht de kinderen in de klas opwacht. Als de klas compleet is lopen we gezamenlijk
met de klas (op onze sokken) naar de gymzaal waar we Sinterklaas en zijn Pieten ontvangen.

Als u uw kind(eren) naar de klas heeft gebracht, nodigen wij u van harte uit om samen met
ons de Sint te ontvangen. Wij verzoeken u achter de kinderen plaats te nemen in de grote
gymzaal. De kinderen blijven bij hun eigen groep zitten. We beginnen om 8.45 uur met de
Sinterklaasviering en hopen rond 9.15 uur klaar te zijn. U mag uw schoenen uitdoen in 1 van
de kleedkamers.

Wij vragen u om op die dag zelf het tienuurtje te verzorgen.

De rest van de ochtend gaan de groepen 1 t/m 4 per klas naar de speelzaal waar Sinterklaas
hen met zijn Pieten ontvangt. De groepen 5 t/m 8 vullen de ochtend met het uitpakken van
de surprises en het voorlezen van de gedichten. Wanneer er nog tijd over is, wordt de overige
tijd gevuld met leuke Sinterklaasactiviteiten.

Aan de ouders van de kinderen van groep 4:
De kinderen van groep 4 zullen Sinterklaas als laatste bezoeken. Daarom kunt u uw kind om
12.30 uur ophalen op Het Kraaiennest.

Tags: