Voortgezet onderwijs

Voor ouders uit de hogere groepen die met hun kind voor de keuze staan om een vervolgopleiding te kiezen is er een handig website: www.kiesjeschoolinalmere.nl Op deze website kunt u op een bepaald schoolniveau de verschillende scholen met elkaar vergelijken (steeds vier tegelijk). Daarmee kan informatie verkregen worden over de open dagen, aan welke niveaus er lesgegeven wordt, leerlingaantal, profilering, identiteit, wetenswaardigheden, doorstromen, examenresultaten, etc.
Doe er uw voordeel mee!

Tags: