Welkom (terug) op school

Na 6 zonnige vakantieweken was het maandag toch echt weer tijd om naar school te gaan.
Het was vast even wennen dat de wekker weer gezet moest worden! Maar nu zit de eerste
lesweek er alweer op en lijkt het zelfs al of de herfst haar intrede heeft gedaan. Ook dat was
misschien best even wennen na het groot aantal zonnige, hete en droge dagen. We zijn blij
dat we alle kinderen in goede gezondheid weer mochten begroeten, al heeft er in sommige
gezinnen toch iets verdrietigs plaatsgevonden. We hopen dat zij zich gesteund voelen door
familie, vrienden en ons als school. Wat wij proberen te doen in dit soort situaties is om een
luisterend oor te bieden, een kaartje te sturen en het op school zo “normaal” mogelijk te laten
zijn. Voor een kind is het in tijden/situaties van rouw/instabiliteit belangrijk dat school het
gezonde deel vormt en blijft, zodat het kind ervaart dat niet alles anders wordt als het thuis
even minder goed gaat.

Tags: