Windwijzer got talent

Eén van de parels van de Windwijzer is toch wel de thee & theaterochtend. Elke groep verzorgt
een voorstelling waarbij wordt gedanst, gezongen en gepresenteerd. Kortom een flink aantal
vaardigheden die wij graag willen meegeven aan onze leerlingen. Het team van de Windwijzer
merkte op dat wij toe waren aan een verdieping van de thee & theaterochtend, het kon naar
onze mening nog meer vanuit de kinderen worden gebracht. Wij kwamen uit bij een
tweejaarlijkse Windwijzer Got Talent show waarin elke groep samen met een tutorgroep een
show organiseert. In de show komen alle vormen van presenteren aan bod en geven wij de
kinderen meer de leiding. Iedereen krijgt een taak en ontwikkelt daardoor allerlei
vaardigheden die passen bij talent gericht onderwijs. Wat u kunt verwachten tijdens de show
verklappen we natuurlijk nog even niet, maar dat het een spektakel wordt staat nu al vast. De
shows vinden dit schooljaar twee keer plaats maar wij sluiten zeker niet uit dat er volgend
schooljaar meerdere shows gepland worden. Blok alvast 30 januari en 13 maart in uw agenda,
dan hoort u tegen die tijd van de kinderen bij welke show u mag komen kijken.

Tags: