Op 17 november 2020 hebben wij de award ontvangen voor meest innovatieve school van de regio. Wij ontvangen deze prijs omdat we de laatste drie jaar de overgang hebben gemaakt naar vak geïntegreerd werken op een onderzoeksmatige manier. De methode die we hiervoor gebruiken is Faqta. Faqta biedt op een onderzoeksmatige en digitale manier de vakken van wereldoriëntatie aan, waar wij vakken als taal, lezen, spelling en begrijpend lezen in integreren.

Tags: