De Windwijzer Online Magazine
 • Bent u woonachtig in Almere Noorderplassen en bent u op zoek naar een geschikte basisschool voor uw kind, dan is

  De Windwijzer de juiste school!

 • Bent u woonachtig in Almere Noorderplassen en bent u op zoek naar een geschikte basisschool voor uw kind, dan is

  De Windwijzer de juiste school!

 • Bent u woonachtig in Almere Noorderplassen en bent u op zoek naar een geschikte basisschool voor uw kind, dan is

  De Windwijzer de juiste school!

 • Bent u woonachtig in Almere Noorderplassen en bent u op zoek naar een geschikte basisschool voor uw kind, dan is

  De Windwijzer de juiste school!

Welkom bij Basisschool De Windwijzer!

Zoekt u actuele informatie over de Windwijzer? Dan bent u hier op het juiste adres! Deze website is ook voor kinderen, ouders en/of verzorgers, opa’s en oma’s, voor iedereen die iets over onze school de Windwijzer wil weten.

Bent u woonachtig in Almere Noorderplassen en bent op zoek naar een geschikte basisschool voor uw kind, dan is De Windwijzer misschien wel de juiste school! Wij nodigen u uit om u via deze website aan te melden voor onze informatieochtenden en laten u dan graag kennismaken met onze prachtige school.

Welkom bij Basisschool De Windwijzer!

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in het (basis)onderwijs gedurende deze coronaperiode beter worden opgevangen.

Basisscholen moeten in kaart brengen welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school zelf. In mei kiezen scholen dan op basis van de uitkomsten uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan nemen. Een maand later, in juni, horen scholen welk budget er per leerling beschikbaar is. Voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten de scholen dan een schoolprogramma opstellen voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23. De medezeggenschapsraad (MR) van de school moet hiermee instemmen.

Ook De Windwijzer is nu druk met het inventariseren van de achterstanden en de mogelijke oplossingen om deze achterstanden in te lopen.
Als oudergeleding van de MR hechten wij er grote waarde aan dat de stem van de ouders nadrukkelijk wordt meegewogen. Dat kan echter alleen bij een voldoende hoge respons.

Gezien de omvang van het budget en het belang van deze gelden is uw inbreng van grote waarde. Wij vragen u daarom deze enquête vóór 14 mei in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad

Naar de vragenlijst: https://vragenlijsten.iprova.nl/?eid=4378d0c4-152e-4ff5-9b02-61551f006843