Oecumenische daltonschool de Windwijzer is een stabiele en fijne basisschool in de Noorderplassen-West in Almere. Een school waar uw kinderen elke dag gestimuleerd worden om op een actieve en onderzoekende manier te spelen, te leren, samen te werken en om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Wij streven ernaar om onze leerlingen te helpen uit te groeien tot mensen die de toekomst aankunnen; dat wil zeggen, tot mensen die goed kunnen rekenen, communiceren, problemen aanpakken en creatief, kritisch en oplossingsgericht denken. Wij benutten talenten en bouwen uit wat leerlingen al kunnen, zodat ze op onderzoekende, ontdekkende en lerende manier hun zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Zelfvertrouwen is de basis om nieuwe en onbekende situaties te verkennen en om op die manier te willen blijven leren.

Passend bij de identiteit van de school werken wij aan een veilige leeromgeving, waarbij aandacht en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan.

Wilt u meer weten? Bekijk dan ook onze Facebookpagina of vergelijk onze school met andere scholen op Scholenopdekaart

Overweegt u uw kind aan te melden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Harmien van Elp
(Directeur)

Lees meerBekijk de schoolfilm

Vakantie- en jaarplanning schooljaar 2023 - 2024
Bekijk de planning