HomeOns onderwijsDe praktijk

De praktijk

Betekenisvolle leersituaties door thematisch onderwijs

We bieden de leerstof zo veel mogelijk in betekenisvolle leersituaties aan. Dit doen wij door  leeropdrachten aan de thema’s van het wereldverkenningsonderwijs te koppelen. Als een groep zich bij voorbeeld verdiept in het zonnestelsel, kunnen de leerlingen begrijpend lezen oefenen aan de hand van teksten over dit onderwerp. Zij kunnen ook creatieve verhalen schrijven over een reis in de ruimte en tegelijkertijd oefenen met de correcte spelling en interpunctie. Zo maken wij leren zinvol.

Sociaal veilige omgeving

Wij werken aan een veilige leeromgeving, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. In alle groepen wordt er gewerkt volgens de principes van De Kanjertraining. 

Samen met ouders

De Windwijzer vindt het samenwerken met ouders erg belangrijk, dit doen wij vanuit educatief partnerschap. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een goede samenwerking tussen school en ouders kan leiden tot betere prestaties bij de leerlingen.U weet het beste wat goed is voor uw kind, wij weten hoe we dit moeten inpassen in de schoolse situatie. Samen met u zetten wij ons in voor een optimale leeromgeving voor uw kind.

Professioneel team met veel expertise

Niet alleen willen wij het beste uit de kinderen naar boven halen; wij werken zelf ook voortdurend aan onze eigen ontwikkeling. Zo heeft een aantal collega’s een master behaald, anderen volgen trainingen om zich verder te bekwamen op een bepaald vakgebied, enz… Kortom, we leren ons hele leven lang. Daarnaast werken we tijdens de studiedagen en vergaderingen hard aan onze speerpunten om ons nog beter in te kunnen zetten voor uw kind.

Het ontwikkelen van vaardigheden voor de toekomst

We leiden kinderen op voor een toekomst die snel verandert. Vaardigheden die daarvoor van belang zijn, zijn: samenwerken, communiceren, problemen kunnen oplossen, ICT vaardig zijn, creatief zijn, kritisch kunnen denken en sociaal en cultureel vaardig zijn. Deze vaardigheden krijgen binnen ons thematischonderwijs veel aandacht. We beschikken over chromebooks en iPads. Deze worden gericht en begeleid ingezet om met digitale software specifieke vaardigheden te oefenen, om informatie op te zoeken bij wereldverkenning en om opdrachten uit te voeren. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van educatieve software en ondersteunende middelen. In alle groepen wordt er interactief les gegeven met behulp van een digitaal schoolbord. 

Leren samenwerken en samenwerkend leren

Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen samen nadenken en praten over de leerstof, zij dit veel beter onthouden en opslaan in hun langetermijngeheugen. Op De Windwijzer leren kinderen samen te werken op een coöperatieve manier. We houden ons hierbij aan vastgestelde afspraken om te zorgen voor een goede leeromgeving.