HomeSchoolinfoOuderhulp

Ouderhulp

Op De Windwijzer maken wij graag gebruik van extra handen bij het organiseren van activiteiten. Dit doen wij door hulpouders in te schakelen. Iedere groep heeft de beschikking over een klassenouder. Deze ouder helpt de leerkracht met het organiseren en het bij elkaar roepen van hulpouders. Dit kan zijn voor het organiseren van een feest of sportactiviteit, het aanbrengen van versieringen in de school en/of groep, het rijden van leerlingen naar een excursie, het bij elkaar brengen van ouders die de luizencontrole uitvoeren, etc.