HomeOns onderwijsSpeerpunten

Speerpunten

Elke 5 jaar maakt elke school een schoolplan, waarin wordt aangegeven hoe wij het onderwijs vormgeven en wat wij willen ontwikkelen. Op basis van dat plan wordt een meerjarenplan gemaakt en elk jaar maakt de directie vervolgens een jaarplan. Ons huidige schoolplan vindt u onder het tabje downloads op onze site. Hieronder vindt u de speerpunten uit het schoolplan omgezet naar doelen voor schooljaar 2023-2024:

De speerpunten van dit jaar zijn:

  • Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.
  • Het verder ontwikkelen van het spelend en ontdekkend leren in de groepen 1 en 2.
  • Het verdiepen van ons thematisch onderwijs met aandacht voor onderzoekende en ontwerpende opdrachten en wetenschap & techniek activiteiten en een verbeterde werkwijze gericht op afstemming.
  • Het evalueren, onderzoeken en versterken van ons leesonderwijs.
  • Naast aandacht voor resultaten en toetsgegevens ook veel aandacht inruimen voor het volgen van de ontwikkelingen (zgn. formatief assessment).
  • Het borgen van een veilige school en onderzoeken hoe wij de samenwerking met ouders kunnen verstevigen.
  • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
  • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met VO-school Het Baken en onze partner voor BSO Blink-BSO.
  • Het bieden van een uitdagende leeromgeving voor studenten van de PABO. 
  • Het hereiken van de Daltonwaarden met elkaar zodat er een doorgaande lijn in de school zichtbaar wordt.