HomeSchoolinfoMedezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. De mr overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken zoals veiligheid op en rond de school, verbeteringen in het onderwijs, financiën en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Ook De Windwijzer heeft een mr en die behartigt ook uw belangen!

Contact opnemen met de mr Jaarverslag MR 2021-2022