HomeAanmelden nieuwe leerling

Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen

Wanneer u als ouder/verzorger geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek met directie. Tijdens deze ochtend hoort u meer over de school, u krijgt een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. U krijgt daarna een aanvraagformulier voor een intake mee naar huis.

Tijdens het intakegesprek, waarbij de specialist aanname jonge kind u en uw kind veel vragen zal stellen om zo te kunnen inschatten wat uw kind nodig heeft op school, dienen ouders aan te geven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben of bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg.

In het geval er sprake is van een extra of bijzondere ondersteuningsbehoefte, heeft de school de gelegenheid om die extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en te beoordelen in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek.

Na het intake gesprek wordt het inschrijfformulier meegegeven. De inschrijving is pas definitief als dat formulier is ingeleverd.

Wanneer u kiest voor De Windwijzer dan mag uw kind de dag na zijn vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die na 15 december vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere lesdag  van het nieuwe schooljaar.

Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen twee dagdelen komen wennen. Uitzondering hierop is de periode rond de zomervakantie: kinderen die in het nieuwe schooljaar starten, komen niet wennen maar worden uitgenodigd voor een kennismakingsmoment.

De leerkracht neemt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact op met de ouders om de wenmomenten af te spreken.

Aanmelding scholenwisselaar

Wanneer u bent verhuisd naar Almere, dan is uw kind welkom op De Windwijzer. In het geval dat wij geen plek hebben in de groep, verwijzen wij u graag naar een collega school. Soms zijn ouders op zoek naar een andere school, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu zit. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een scholenwisseling beter is,  bespreken wij  met de ouders of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft.  Als wij geen plek hebben, verwijzen wij door naar een collega school.

Indien uw kind van school gaat wisselen, neem dan telefonisch contact met ons op voor een afspraak.