HomeOns onderwijsMissie en visie

Visie en missie

Missie; waar staat de Windwijzer voor?

In een veilige, geborgen omgeving verzorgen wij daltononderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij bieden goed taal- en rekenonderwijs en dagen onze leerlingen uit ook hun andere talenten te ontdekken. Zo groeien onze leerlingen uit tot zelfbewuste, creatieve schoolverlaters die met vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen en willen zetten.

ONZE KERNWAARDEN

Samen: We communiceren open en transparant waarbij de ontwikkeling van het kind altijd centraal staat. Ieder levert vanuit zijn eigen achtergrond een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.

Verantwoordelijkheid en aandacht: We realiseren ons dat we als leerkracht een belangrijke rol vervullen in het leven van een kind. We hebben aandacht voor het kind, zijn ouders en elkaar.

Reflectie en ontwikkelen: We reflecteren voortdurend op ons dagelijks handelen als onderwijsprofessionals en we hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving om de school heen. Met de inzichten die we opdoen stellen we ons onderwijs bij.

Visie: waar gaan we voor?

De kinderen van De Windwijzer hebben plezier in leren en de leerkrachten hebben plezier in het uitvoeren van hun vak. Ons leerstofaanbod bestaat uit wat nuttig en nodig is om kinderen goede resultaten te laten behalen. Daarnaast voegen we eigen accenten toe en spreken wij in ons onderwijs zowel de cognitieve als de niet-cognitieve talenten van onze leerlingen aan. Dit doen wij vanuit onze visie op het daltononderwijs. De kinderen zijn betrokken op het onderwijsleerproces waar zij zelf deel van uitmaken en de ouders zijn betrokken op de ontwikkeling van hun kind. De leerkracht begeleidt en ondersteunt die ontwikkeling van de kinderen professioneel. Voortdurend verzamelt hij handelingsgerichte informatie en stemt daarmee het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zijn groep en de individuele leerlingen. Door te reflecteren op ons handelen, onderzoeken we ons eigen onderwijs, leren we en komen we tot verandering en ontwikkeling van ons onderwijs.

Regelmatig is zichtbaar dat we trots zijn op wat we samen bereiken. Dat geeft de kinderen en ons energie, daar gaan we voor!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons schoolplan.

Schoolplan