Dit protocol heeft in eerste instantie tot doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school volledig kunnen openen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Klik…

In overleg met de MR hebben we besloten dat de kinderen op vrijdag 6 december een uurtje later op school mogen komen. We verlengen dus de inloop met een uur, zodat u zelf kunt bepalen wat wenselijk is voor uw…